Odnośniki podstawowe

Wykonawca czeka na poprawę pogody

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca AG System wstrzymał realizację prac odtworzeniowych nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano również oczyszczenie ulic z odpadów i śmieci budowlanych, wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych ulic objętych ww. inwestycją oraz oznakowanie progów spowalniających. Wyznaczeni radni osiedla uczestniczyli w XII ub. roku w jednym z pierwszym z odbiorów ww. inwestycji, kolejne przed nami, być może już w lutym? Niestety musimy uzbroić w cierpliwość, bo nie jest to możliwe w obecnej sytuacji pogodowej.