Odnośniki podstawowe

Wybory do rad osiedli

Kadencja 2013-2017 zakończy się 19.05.2017 r. 
Rada Miejska Wrocławia, na swojej XXXVI sesji 9 lutego br., podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do rad osiedli Wrocławia na kolejną kadencję w niedzielę 23.04.2017 r.  Kalendarz wyborczy:
Podanie do publicznej wiadomości przez Miejską Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarządzeniu wyborów, ich terminie oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej do 22 lutego 2017;
Ustalenie przez Miejską Komisję Wyborczą, po konsultacji z Komisją Rady Miejskiej właściwą do Rad Osiedli: - granic i numerów okręgów wyborczych, - granic i numerów obwodów głosowania, - liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, - siedziby obwodowych komisji wyborczych do 6 marca, a podanie ww. do publicznej wiadomości do 9 marca;
Zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na radnych do 24 marca;
Powołanie obwodowych komisji wyborczych do 3 kwietnia;
Udostępnienie do wglądu spisów wyborców od 10 do 14 kwietnia;
Przekazanie obwodowym komisjom wyborczym do rozplakatowania w okręgu wyborczym obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych do 10 kwietnia;
Zakończenie kampanii wyborczej 22 kwietnia 2017 r. godz. 24:00;
Głosowanie 23 kwietnia 2017 r. godz. 8.00 - 20.00.