Odnośniki podstawowe

Dodatkowy przystanek na Dolnobrzeskiej

ZDiUM odpowiedział na wniosek w sprawie utworzenia przystanku autobusowego w okolicy ulicy Smolnej. Zdaniem urzędników, ze względu na brak oświetlenia, chodników i wąskie pobocze, nie ma możliwości utworzenia tam bezpiecznych przystanków autobusowych. Ich wykonanie byłoby możliwe po przebudowie drogi, jednak w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, do roku 2019, nie przewidziano takich działań. Zarząd Osiedla ponownie wystąpi do UM z wnioskiem o utworzenie nowych przystanków.