Odnośniki podstawowe

Wrocławski Trener Osiedlowy w 2017 roku

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy jest realizatorem trzyletniego programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 2015-17” i z dniem 25.03.2017 r. rozpoczyna kolejną, 15-tą edycję tego programu. Dzięki funduszom gminy Wrocław zatrudnionych będzie 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą na wytypowanych boiskach i placach zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą. Podstawowymi zadaniami Trenera Osiedlowego będzie przede wszystkim zwiększenie ilości dzieci i młodzieży, które w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzają wolny czas na sportowo: poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych; zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów; współorganizacja przez uczestników programu „Wrocławskiej olimpiady podwórkowej, lata z trenerem osiedlowym” oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej. Rekrutacja kandydatów na Trenerów Osiedlowych trwa do 1 marca br. Jednocześnie są zbierane oferty gospodarzy otwartych obiektów sportowych, którzy zainteresowani są, aby na ich terenie mógł pracować Trener Osiedlowy. Więcej informacji www.trener-osiedlowy.pl. Przypominamy, że aktualnie w edycji zimowej (I-III br.) w naszym osiedlu działa dwóch trenerów osiedlowych tj. Rafał Kuniec przy SP nr 95, Starogajowa 66-68 – w każdy czwartek (18.45-20.15) oraz Patryk Żurek przy SP nr 24, ul. Częstochowska 42 – w każdy poniedziałek (15.00-17.30) i środę (14.00-17.30).