Odnośniki podstawowe

Utrudnienia na Jajczarskiej

Wykonawca projektu Ratyń IIa (Skanska) informuje, że od 28.02.2017 planowane jest rozpoczęcie robót związanych budową kanalizacji sanitarnej i sięgaczy do posesji na ulicy Jajczarskiej (odcinek od ul. Gielniaka do ul. Mleczarskiej).
W związku z powyższym ruch drogowy oraz dojazd do posesji na w/w ulicy będzie utrudniony. Prace rozpoczną się od skrzyżowania z ulicą Gielniaka. Przewidywany termin realizacji 2 tygodnie. Termin zakończenia prac może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.