Odnośniki podstawowe

XLI sesja RO Leśnica - 19.12.2016 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Inwestycje:
Projekt Ratyń I – trwają prace końcowe, układane są nawierzchnie, porządkowane chodniki i pobocza. Otrzymaliśmy potwierdzenie o uwzględnieniu przedstawicieli rady w komisji odbiorowej. Odbiór inwestycji nastąpi prawdopodobnie po Nowym Roku.
Projekt Ratyń Ila – przewodniczący Zarządu zaprosił kierownika budowy kolejnego etapu, który realizować będzie firma Skanska, na spotkanie między Świętami a Nowym Rokiem.
Kanalizacja Żernik Nowych – ulica Białodrzewna jest już zakończona i przejezdna, ulica Bukowa zostanie otwarta 23 grudnia, na ulicy Grabowej kontynuowane są prace przy budowie kanałów ściekowych. Obwodnica Leśnicy - cały czas trwają prace przy budowie drogi, poza odcinkiem Piołunowa – Osiniecka, na który nie ma jeszcze decyzji ZRID. Na odcinku Średzka – Miodowa położona została nawierzchnia asfaltowa.
Radny Józef Piskorski zauważył, że tym razem bardzo niedbale zostały naprawione drogi na osiedlu. Konieczne będzie ponowne wnioskowanie o wykonanie napraw. Zygmunt Niementowski poinformował, że trwają prace przy budowie ulicy Wojanowskiej. Kazimierz Wilk zakomunikował, że bardzo sprawnie postępuje budowa ulicy Kościańskiej.
Sprawy bieżące:
Urząd Miejski i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przekazały apel dotyczący kotów wolno żyjących we Wrocławiu, w którym przypominają, że obecność kotów zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni, dlatego powinny mieć one zapewnione warunki do swobodnego bytowania.
Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej odpowiedział na pytanie dotyczące opiniowania projektów WBO przez Rady Osiedli. Twierdzi on, że rady mogą przesyłać swoje opinie do projektów już od edycji 2015, a informacje o tym były przekazywane na spotkaniach z samorządami osiedlowymi. Członkowie Zarządu Osiedla Leśnica wielokrotnie uczestniczyli w różnych spotkaniach i na wszystkich powtarzano, że Rady Osiedli nie mogą opiniować projektów WBO.
Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że oznakowanie ulicy Niepierzyńskiej od strony Średzkiej zostanie uzupełnione dopiero po wykonaniu stosownej dokumentacji technicznej.
Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że zlecił Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta kontrolę oznakowania ulicy Dolnobrzeskiej i obsługi budów. WIM poinformował też, że w WPI na lata 2015-2019 nie ma remontu jezdni i chodników ulicy Dolnobrzeskiej.
Straż Miejska poinformowała, że razem z Policją i ZDiUM, przeprowadziła kontrolę ulicy Dolnobrzeskiej i ukarała osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości drogi, oraz że zaplanowała kolejne kontrole.
Zygmunt Niementowski i Tadeusz Gurak uczestniczyli w odbiorze projektu Nowa Cegielnia Stabłowicka (WBO 2014). Teren przy stawach został zagospodarowany, wykonano kładki i alejki spacerowe. Radni zgłosili uwagi do protokołu z odbioru oraz przesłali do ZZM wnioski o uprzątnięcie terenu wokół stawu, ustawienie koszy na śmieci oraz o uniemożliwienie wjazdu samochodem na ścieżki spacerowe.
Departament Edukacji odpowiedział na pismo skierowane do prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie budowy basenu. Dyrektor informuje, że departament nie ma możliwości budowy basenu w Leśnicy. Obecnie DE zajmuje się przygotowaniem do wdrożenia reformy systemu edukacji, które wymagać będzie nakładów finansowych. Może jedynie zadeklarować monitorowanie możliwości pozyskania finansowania dla ewentualnej budowy basenu. Zarząd kolejny raz zwróci się do Prezydenta o podjęcie działań, które doprowadzą do powstania basenu w Leśnicy.
Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że w grudniu zrealizowana została wigilia chóru Ballada 300 zł, wigilia koła emerytów 270 zł, Mikołaj w Źródełku 2720 zł, Mikołaj w Andrzejówce 2040 zł, Mikołaj w Karanie 1350 zł, konkurs kaligraficzny 200 zł, warsztaty florystyczne 400 zł, Wigilia Leśnicka – plakaty 90 zł, słodycze 217 zł, owoce 280 zł; zakup odkurzacza 500 zł, zakup artykułów biurowych 517 zł. Po uregulowaniu należności za organizację spotkania opłatkowego Rady Osiedla i Wigilii dla samotnych i potrzebujących, realizacja budżetu zostanie zamknięta.
Uchwały:
- w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczo-monopolowym ul. Górecka 149. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.
- w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym Żabka ul. Jeleniogórska 14. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania projektu „Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych”. Projekt, jak co roku, zrealizowano w trzech świetlicach osiedlowych dla 180 dzieci. Na zakup paczek przeznaczono 1320 zł z WCRS i 4800 zł z budżetu Osiedla. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania projektu „Wigilia dla samotnych i ubogich”. Wigilia odbyła się 18 grudnia w godz. 16.00 -19.00, bezpośrednio uczestniczyło w niej około 120 osób, do 80 osób posiłki rozwieźli wolontariusze Wolontariatu Osób Dorosłych przy parafii św. Jadwigi Śląskiej i radni. W czasie spotkania kolędy śpiewał chór Ballada i dziecięcy zespół Schola-Psalmos. Na organizację spotkania wydaliśmy 1335 zł otrzymanych z WCRS i 2500 zł z budżetu Osiedla. Piotr Dzikowski podziękował Romanowi Tarnowieckiemu za przygotowanie i koordynowanie I Leśnickiej Wigilii dla samotnych.
W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W sprawie aktualizacji projektu Festyn Osiedlowy w 2017 r. Wystąpiliśmy do WCRS o dofinansowanie w kwocie 7000, Komisja konkursowa przyznała na projekt 4000 zł. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W sprawie aktualizacji projektu projektu „Turnieje Międzyszkolne”. Wystąpiliśmy do WCRS o dofinansowanie w kwocie 4000, Komisja konkursowa przyznała na projekt 3000 zł. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie aktualizacji projektu „Konkursowa Sobota”. Wystąpiliśmy do WCRS o dofinansowanie w kwocie 4000, Komisja konkursowa przyznała na projekt 1500 zł. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie aktualizacji projektu „Warsztaty rekreacyjno – sportowe”. Wystąpiliśmy do WCRS o dofinansowanie w kwocie 4000, Komisja konkursowa przyznała na projekt 2000 zł. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
w sprawie wynajęcia pomieszczeń RO Leśnica na prowadzenie biura projektowego. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w restauracji Esencja Sushi ul. Płońskiego 31. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.
- w sprawie terminów posiedzeń Rady w 2017 r. - 30.stycznia, 27.lutego, 27.marca, 24.kwietnia i 15.maja. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Zapytania i interpelacje do Zarządu i Komisji:
Przewodniczący Zarządu poinformował, że zarząd postanowił udostępnić nieodpłatnie pomieszczenia na potrzeby Koła Wędkarskiego Leśnica dwa razy w miesiącu, w czwartki w które nie obraduje Zarząd Osiedla. Radni zaakceptowali tę decyzję.
Wolne wnioski:
Piotr Dzikowski zapytał dyrektor Teresę Molędę czy przewiduje problemy ze zmianami wprowadzanymi w SP nr 95 przy wdrażaniu reformy edukacji. T. Molęda odpowiedziała, że w najbliższym czasie nie przewiduje problemów, natomiast w przyszłości problem lokalowy może zostać łatwo rozwiązany poprzez adaptację strychu budynku.
Jan A. Kułacz poinformował, że w sprawie zmian w edukacji na Osiedlu, chciał spotkać się z przedstawicielami Departamentu Edukacji. Spotkanie zostało umówione, a potem odwołane i do dzisiaj departament nie podjął działań w celu realizacji tego spotkania. Zgodnie z ustawą, SP nr 51 wchłonie Gimnazjum nr 12, jednak Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla będą jeszcze prowadzić działania zmierzające do skonsultowania przekształceń z lokalną społecznością. Joanna Lisowska powiedziała, że na spotkaniu opłatkowym RO, wiceprezydent Anna Szarycz, ze względu na napiętą sytuację, poprosiła o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Departamentem Edukacji i przesyłanie swoich wniosków pisemnie lub pocztą elektroniczną. Zygmunt Niementowski przypomniał, że wiceprezydent negatywnie wypowiedziała się też o możliwości utworzenia szkoły średniej na Osiedlu.
Piotr Dzikowski poinformował, że z funkcji kierownika świetlicy Andrzejówka zrezygnowała Grażyna Kruczek. Przewodniczący, na uroczystej mszy, podziękował jej za długoletnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży ze Stabłowic. Ponieważ z prowadzenia Klubu Seniorów przy parafii św. Andrzeja zrezygnowała też Aldona Nowak, to na około pół roku zawieszona została działalność świetlicy i klubu w Stabłowicach.
Zygmunt Niementowski poinformował, że mieszkańcy Stabłowic otrzymali pojemniki na szkło.

Przewodniczący Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w sesji, życzył wszystkim Wesołych Świąt i zamknął posiedzenie.