Odnośniki podstawowe

Kanalizacja Żernik Nowych cd.

MPWiK informuje, że w ramach wspólnej inwestycji z Gminą Wrocław, w lutym 2017 przystąpiono do realizacji kolejnego etapu przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kosmonautów.

W ramach tego etapu, w zakresie sieci MPWiK przewiduje się wykonanie:
- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejącej studni (wykonanej w poprzednim etapie przebudowy ul. Kosmonautów) do studni w skrzyżowaniu z ul. Białodrzewną,  i dalej do studni rozprężnej SR w ul. Kosmonautów;
- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni w skrzyżowaniu z ul. Białodrzewną do studni w ul. Białodrzewnej (połączenie z wykonaną w 2016 r. siecią ks),
- rurociągu tłocznego, od zakończenia (w ramach budowy przepompowni dla WUWY 2) przy ul. Grabowej, do studni rozprężnej SR;
- trzech przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przez ul. Kosmonautów (na wysokości ul. Białodrzewnej, na wysokości ul. Grabowej i na wysokości ul. Lewej);
- odcinka magistrali wodociągowej do skrzyżowania z ul. Białodrzewną;
- odcinka sieci wodociągowej w ul. Białodrzewnej.
Wykonanie ww. robót pozwoli na docelowy odbiór ścieków z ul. Białodrzewnej, Bukowej i Grabowej.
Roboty będą prowadzone poza jezdnią, bez utrudnień w ruchu ul. Kosmonautów - przejścia poprzeczne przez ul. Kosmonautów zostaną wykonane metodą bezwykopową.
Termin zakończenia robót (włącznie z zakresem Gminy Wrocław- przebudowa kabla energetycznego, przebudowa rowu, budowa placu do zawracania w ul. Białodrzewnej) – lipiec 2017 r.


W związku z powyzszą informacją przesłaną przez MPWiK, ulega zmiane termin przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ulic Bukowej i Grabowej. Pierwotnie miał to być lipiec 2018 r. - po wykonaniu ww. zakresu prac, wpięcie do sieci będzie możliwe jeszcze w tym roku.