Odnośniki podstawowe

Postępowanie środowiskowe - Alba, Szczecińska 5

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Alba SA ul. Szczecińska 5, obejmującego działki 14/4, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3 AM6, obręb Żerniki. Jednocześnie informuje, że postanowieniem z dnia 28.11.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 505, od 8.00 do 15.00. Przypominamy, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.