Odnośniki podstawowe

WBO 2017

Do WBO 2017 zgłoszono 754 projekty – 741 elektronicznie i 13 w wersji papierowej.
Podział projektów wg kategorii: zieleń/rekreacja – 199; pieszo/rowerowe – 171; drogowe – 109; sport – 60; komunikacja zbiorowa – 54; podwórka – 39; place zabaw – 25; rewitalizacja – 24; inne – 60. Najwięcej projektów – 88 – zgłoszono w rejonie nr 1 (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie) a najmniej – 19 – w rejonie nr 11 (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały). Z Osiedla Leśnica wpłynęło 38 projektów, a 51 z całego rejonu nr 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie). Teraz projekty będą weryfikowane pod względem formalnym, a w czerwcu odbędą się spotkania z liderami, na których będzie omawiane wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek.