Odnośniki podstawowe

Kanalizacja Ratyń IIa

Od końca lutego kontynuowane są prace w poboczu ulicy Jajczarskiej od ulicy Gielniaka w kierunku ulicy Mleczarskiej. Po zakończeniu tego odcinka i przeprowadzeniu przez Inwestora inspekcji video odtworzone zostaną nawierzchnie w obrębie tych odcinków ulic. Na tym etapie ulica Jajczarska jest cały czas przejezdna. Utrudnienia na odcinku między Gielniaka, a Mleczarską mogą wystąpić w godzinach pracy, gdy dowożony jest piasek oraz ładowany jest urobek z wykopu. Wysypy tymczasowe lokalizowane są w pobliżu prowadzonych robót, aby ograniczyć do minimum poruszanie się po osiedlu. Z zaplecza materiałowo-sprzętowego zlokalizowanego na ulicy Miodowej, do miejsca wykonywanych robót, ciężarówki oraz koparki przemieszczają się tylko ulicą Trzmielowicką, a następnie Jajczarską. Samochody ciężarowe obsługujące budowę mają za przednią szybą identyfikator z napisem Skanska, nazwą kontraktu, numerem rejestracyjnym i pieczątką kierownika budowy. Samochody dostawców materiałów (rury, studnie) bez identyfikatorów, dojeżdżają tylko Jajczarską od ulicy Średzkiej. Wykonawca prosi o wyrozumiałość i cierpliwość mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych budową kanalizacji, jak też przejeżdżających przez ulice Trzmielowicką, Jajczarską i Gielniaka.