Odnośniki podstawowe

Kompostowniki dla mieszkańców

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia kontynuuje program bezpłatnego udostępniania kompostowników służących do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Kompostowniki są udostępnione mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie Wrocławia. Wnioski o użyczenie kompostowników należy składać w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, do czasu wyczerpania kompostowników. O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku. Mieszkańcy mogą starać się o użyczenie 1 sztuki kompostownika na daną nieruchomość, placówki oświatowe o 2 sztuki. Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się na stronie BIP UM Wrocławia.