Odnośniki podstawowe

Unijne pieniądze na kolejny odcinek obwodnicy Leśnicy

Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zwiększeniu o 1,2 mld zł puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko i przyznało ponad 233 miliony zł na budowę Osi Zachodniej. Środki te pozwolą rozbudować obwodnicę Leśnicy. W planach jest przedłużenie alei Stabłowickiej do ul. Kosmonautów – do skrzyżowania z ul. Gen. Fieldorfa oraz poszerzenie Kosmonautów do dwóch jezdni, od tego skrzyżowania w stronę centrum. Rzecznik Wrocławskich Inwestycji informuje, że niedawno został zlecony projekt drogi. Jak tylko będzie odpowiednio zaawansowany, WI chcą ogłosić przetarg i rozpocząć realizację.