Odnośniki podstawowe

Inicjatywy lokalne w Osiedlu Leśnica

Zespół do oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych poinformował, że na swoim posiedzeniu w dniu 1.03.2017 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek o budowę nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem na odcinku ul. Prężyckiej. Wstępny koszt zadania to 130 000 zł. Partycypacja na etapie projektowania wynosi 13 000 zł i powinna zostać wpłacona do końca maja br.