Odnośniki podstawowe

Przegląd dróg i naprawa Wyboistej

Wydział Inżynierii Miejskiej, na prośbę Zarządu Osiedla, zwrócił się do ZDiUM o przeprowadzenie monitoringu ulic osiedlowych i wykonanie niezbędnych napraw nawierzchni w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. WIM informuje również, że poprawa stanu ulicy Wyboistej została ujęta w planie eksploatacyjnym na rok 2017. O przewidywanym terminie wykonania prac zostaniemy poinformowani.