Odnośniki podstawowe

Budowa ulic w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej

17 marca br. została wydana decyzja nr 1294/2017 zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 915/2013, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Budowa ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej we Wrocławiu ”, dotyczącego budowy, przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej i powiatowej, w zakresie zmiany projektu budowlanego. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa, plac Nowy Targ 1-8, pok. 1a stanowisko 1 i 2, pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00-15:00.