Odnośniki podstawowe

Kanalizacja ulicy Lewej

Na wniosek Miejskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Lewej (obręb Żerniki AM_3 dz. 1, 23/1, 23/2; AM_2 dz. 12) oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grabowej (obręb Żerniki AM_11 dz. 150, 151, 154/2, 163/2; AM_12 dz. 2, 9/2, 9/3). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.