Odnośniki podstawowe

Kanalizacja - Ratyń I i IIa, inf. z IV

Wykonawca projektu Ratyń IIa poinformował, że zakończył budowę sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami w ulicy Gielniaka oraz w ulicy Jajczarskiej i Jajczarskiej bocznej. W tym rejonie odtwarzane są nawierzchnie i porządkowany teren budowy. Następnie realizowany będzie odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Trzmielowickiej od skrzyżowania z aleją Klonową. Podczas realizacji kanału głównego przejazd będzie możliwy jednym pasem, a w czasie budowy przyłączy do posesji ulica będzie nieprzejezdna. Oznakowania kolejnych etapów będą wprowadzane na bieżąco.
Zakończenie realizacji projektu Ratyń I (Serowarska, Klonowa, Trzmielowicka, Miodowa), w tym odtworzenie nawierzchni, oznakowanie progów spowalniających, naprawę ubytków w chodnikach, wyrównanie i obsianie poboczy, uprzątniecie trenu budowy, zaplanowano na 15.05.2017 r.