Odnośniki podstawowe

Kanalizacja na Trzmielowickiej

Wykonawca informuje, że zakończył budowę sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami w ulicy Gielniaka i Jajczarskiej oraz rozpoczął prace związane z odtworzeniem terenów zielonych oraz odbudową nawierzchni. Od początku kwietnia prowadzone są roboty na odcinku ulicy Trzmielowickiej od skrzyżowania z ulicą Klonową. W związku z tym, że przebieg kanału głównego zbliża się do osi jezdni, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu zastępczego, od 21 do 28 kwietnia na wysokości posesji nr 56 i 58 będzie wprowadzone całkowite zamknięcie powyższego odcinka ulicy Trzmielowickiej.