Odnośniki podstawowe

Wyniki wyborów do RO Leśnica

Okręg wyborczy nr 1
Jacek Dionizy Barski, Damian Janczak, Jan Andrzej Kułacz, Elżbieta Miedzińska, Bronisław Piela, Anna Maria Pietrońska, Józef Piskorski, Mateusz Łukasz Śnieżek.

  Okręg wyborczy nr 2
  Wanda Dąbrowska, Joanna Dorota Lisowska, Bartosz Mateusz Michalak,
  Tomasz Zbigniew    Przystaś, Zbigniew Wojciechowski.
 
  Okręg wyborczy nr 3
  Monika Jolanta Brodzka, Marian Adam Cieślik, Elżbieta Jadwiga Krzak,
  Teresa Barbara Molęda, Kamil Piotr Nowak, Izabela Wanda Pieniążczak,
  Agnieszka Katarzyna Ptak, Jakub   Szpiegowski.


Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach.
Gratulujemy nowym  radnym i życzymy satysfakcji z pracy dla Osiedla.
Pierwsza, uroczysta sesja nowej rady zostanie zwołana przez przewodniczącego RM w ciągu 30 dni od stwierdz
enia ważności wyborów.

 Kadencja obecnej rady upływa 19 maja, ostatnia sesja odbędzie się 12 maja 2017 r.