Odnośniki podstawowe

Bezpieczeństwo na łączniku Grabowej i Żernickiej

ZDiUM informuje, że opracował projekt organizacji ruchu dotyczący postawienia tablic U-3 na łączniku przed mostem. W najbliższych dniach nowe oznakowanie zostanie ustawione w terenie.