Odnośniki podstawowe

Remont mostów Średzkich

Wrocławskie Inwestycje zleciły opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostów Średzkich, z terminem jej zakończenia do końca września br. Zadanie to będzie polegało na remoncie konstrukcji obiektów inżynierskich wraz z uzyskaniem nośności klasy B (40 ton) oraz w miarę możliwości, na odtworzeniu według dokumentów historycznych przedwojennego charakteru mostów. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po zakończeniu budowy obwodnicy Leśnicy i jej otwarciu dla całego ruchu kołowego. Planowany termin zakończenia realizacji obwodnicy to koniec lipca 2018 r.