Odnośniki podstawowe

Realizacja projektów Ratyń I i Ratyń IIa

Na ulicach objętych projektem budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ratyń I, w miesiącu lipcu, przedstawiciele MPWiK oraz ZDIUM przeprowadzili odbiór wykonania tego zadania przez firmę AG System. W tym przedsięwzięciu wzięli również udział przedstawiciele RO, którzy zgłosili szereg usterek do poprawy przez wykonawcę. Aktualnie ZDIUM realizuje bezpośredni nadzór nad ich wyeliminowaniem przez firmę AG System. Czekamy na oficjalną notatkę z tego odbioru i z usunięcia wszystkich usterek. Ponadto informujemy, że firma Skanska zakończyła realizację projektu Ratyń IIa. I w tym przypadku również zgłosiliśmy swoich przedstawicieli do udziału w odbiorze ww. inwestycji, co zostało potwierdzone przez MPWiK.