Odnośniki podstawowe

Naprawa dróg

ZDiUM informuje, że nawierzchnia ulicy Konińskiej będzie naprawiona do końca czerwca, a Brzezińskiej, w raz z sięgaczem, do końca lipca br. Naprawa ulic Kruszcowej i Stromej nie jest możliwa, ze względu na ograniczone środki finansowe. Poprawa stanu dróg gruntowych na Osiedlu również jest uzależniona od pozyskania środków.