Odnośniki podstawowe

Spotkanie we Wrocławskich Inwestycjach – projektowanie Alei Stabłowickiej

Na wniosek Zarządu Osiedla, w dniu 30.08, w siedzibie spółki Wrocławskie Inwestycje, odbyło się spotkanie robocze, w związku z planowaniem budowy drugiego etapu obwodnicy Leśnicy – Aleja Stabłowicka oraz przebudowy ul. Kosmonautów na odcinku ul. Fieldorfa – A8 (Oś Zachodnia). W spotkaniu uczestniczyli: dyr. Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Elżbieta Urbanek, wicedyr. Wydziału Inżynierii Miejskiej Elwira Nowak, przedstawiciele WI, z kierowaniem projektu Wojciechem Kaimem na czele, biura projektujące oba zadania oraz reprezentanci RO Leśnica. Na spotkaniu, została przedstawiona koncepcja ww. projektów, radni zgłosili swoje zapytania i wnioski. Dowiedzieliśmy się, że na wiosnę następnego roku projektowanie ma być zakończone, a po wyłonieniu wykonawcy i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, budowa rozpocznie się jeszcze w 2018 roku.