Odnośniki podstawowe

Trwa usuwanie usterek powykonawczych

Na ulicach objętych projektem Ratyń I, lipcu br., przedstawiciele MPWiK oraz ZDIUM przeprowadzili odbiór wykonania tego zadania przez firmę AG System. W tym przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele RO, zgłaszając usterki do naprawy przez wykonawcę. Dodatkowo w sierpniu br. dokonano pomiaru prawidłowości wykonania progów zwalniających na ul. Serowarskiej.  Do chwili obecnej, mimo zapewnień nie otrzymywaliśmy oficjalnej notatki ze ZDIUM-u z tego odbioru i podjętych działaniach przez wykonawcę. Z bezpośrednich obserwacji wynika, że w sobotę 9 września br. wreszcie przystąpiono do usuwania usterek, sfrezowano dotychczas wykonane progi spowalniające na ul. Serowarskiej i wykonawca wykonuje je od nowa. Natomiast na ulicy al. Klonowej i ul. Mleczarskiej dokonano uzupełnienia ubytków i wyrównywania nawierzchni asfaltowej.