Odnośniki podstawowe

I sesja nowej RO

Miejska Komisja Wyborcza Uchwałą nr 111/2017 z 22 maja br. stwierdziła ważność wyborów do Rady Osiedla Leśnica.
Pierwsza, uroczysta sesja nowej rady, na której radni złożą ślubowania i obejmą mandaty, odbędzie się 31 maja, o godzinie 16.30 w Ratuszu. Do wszystkich radnych zostały wysłane indywidualne zaproszenia.