Odnośniki podstawowe

Kanalizacja Lewej, decyzja lokalizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia, że została wydana decyzja 2504/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Lewej (obręb Żerniki AM_3 dz. 1, 23/1, 23/2; AM_2 dz. 12) oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grabowej (obręb Żerniki AM_11 dz. 150, 151, 154/2, 163/2; AM_12 dz. 2, 9/2, 9/3). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa, plac Nowy Targ 1-8, pok. 1a stanowisko 1 i 2, pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00-15:00.