Odnośniki podstawowe

Budowa ulic w rejonie Dolnobrzeskiej i Marszowickiej, postanowienie

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wydaniu Postanowienia Prezydenta Wrocławia WSR-OS.6220.62.2017.DW  z dnia 18.05.2017 r., w którym zostało wyrażone stanowisko, że realizacja  przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg 2KD-Z (obecnie ul. Uraska), 8KD-D, 9KD-D (obecnie ul. Prężycka), 11 KD-D (obecnie ul. Błońska) wraz z infrastrukturą na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej, dla którego została wydana decyzja Prezydenta Wrocławia o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.12.2011 r. WSR.OK.MC.7682-15/202/9125/10/11, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w ww. decyzji. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 423, od 7.45 do 15.45.