Odnośniki podstawowe

Wrocław Przyjazny Pieszym

Zapraszamy do konsultacji społecznych „Wrocławskich standardów kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym”. Standardy mają służyć mieszkańcom i zarządzającym, planistom, projektantom oraz wykonawcom. Mają być zestawem wymogów dla realizowanych we Wrocławiu przestrzeni publicznych – nowych bądź przebudowywanych. Będzie je trzeba uwzględniać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargów i umów na prace projektowe i budowlane oraz w umowach na dzierżawę przestrzeni publicznych na terenie miasta. Mieszkańcom Standardy mają dawać możliwość weryfikacji planowanych realizacji, a zarządzającym uzyskanie potwierdzenia prawidłowości wdrażanych projektów. Termin konsultacji upływa 18 czerwca 2017 r. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 1 czerwca 2017, o godzinie 17.00 w Barbarze, przy Świdnickiej 8c. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w ankiecie dla mieszkańców.