Odnośniki podstawowe

I sesja Rady Osiedla VII kadencji

Wczoraj w Sali Sesyjnej Ratusza odbyła się pierwsza sesja Rady Osiedla Leśnica kadencji 2017-2021. Do czasu wybrania Przewodniczącego, sesję prowadziła radna RMW Grażyna Kordel. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy radni Osiedla, którzy odebrali z rąk Grażyny Kordel zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Rady Osiedla Leśnica został Marian Cieślik. Na Wiceprzewodniczącego wybrano Józefa Piskorskiego. Następne posiedzenie RO odbędzie się w siedzibie rady, 2 czerwca, o godzinie 18.00.