Odnośniki podstawowe

XLVI sesja RO Leśnica – 12.05.2017 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLV posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Inwestycje:
Projekt Ratyń I - trwają prace końcowe, poprawki i malowanie oznakowania poziomego. Czekamy na informację o odbiorach, które powinny odbyć się w przyszłym tygodniu.
Żerniki Nowe - na ulicy Grabowej dobiega końca układanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nieprzejezdny jest odcinek od posesji 51 do końca ulicy. Rozpoczęto projektowanie kanalizacji w ulicach Lewej i Trójkątnej. W poniedziałek 15 maja w naszej siedzibie odbędzie się spotkanie projektanta, przedstawicieli MPWiK i mieszkańców tych ulic.
Obwodnica Leśnicy -  na ulicy Średzkiej trwa przebudowa jezdni i budowa pętli autobusowej. Na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Miodową ponownie zmieniono organizację ruchu, przejazd odbywa się wahadłowo.
Sprawy bieżące:
Mieszkaniec ulicy Dolnobrzeskiej zwrócił się do Miasta o podjęcie działań, które doprowadzą do przebudowy tej ulicy i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników ruchu.
Otrzymaliśmy protokół z ostatniego spotkania Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic.
Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła ważność wyborów w większości Osiedli. Pierwsze sesje nowej kadencji Rad Osiedli zaplanowano od 20 maja.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia przesłał pismo, w którym dziękuje radnym za cztery lata pracy na rzecz mieszkańców.
ZDiUM poinformował, że nawierzchnia ulicy Konińskiej będzie naprawiona do końca czerwca br.  Nawierzchnia ulicy Brzezińskiej, w raz z sięgaczem, zostanie naprawiona do końca lipca, natomiast naprawa Kruszcowej i Stromej nie jest możliwa, ze względu na ograniczone środki. Poprawę stanu dróg gruntowych na naszym Osiedlu ZDiUM również uzależnił od pozyskania środków finansowych.
ZDiUM odpowiedział na kolejny wniosek w sprawie utworzenia przystanku w pobliżu ulicy Smolnej. Przystanek "od centrum" zostanie zaprojektowany, ale jego uruchomienie będzie zależało od posiadanych środków. Przystanku w kierunku centrum nie będzie, ze względu na nieodpowiednie warunki terenowe.
Ekosystem przesłał do ZZM sprawę utrzymania porządku na terenie, na którym ustawione są pojemniki na odzież przy ulicy Halickiej.
Mieszkaniec ulicy Góreckiej zwrócił się do Zarządu Zieleni Miejskiej i naszej rady z wnioskiem o wycięcie około 40 topoli rosnących przy stawie między Główną a Górecką. Drzewa pylą i utrudniają życie mieszkańcom, a szczególnie alergikom.
Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy  ogłoszenie o przetargu dla działki pod zabudowę jednorodzinną przy ulicy Stoszowskiej.
Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na nasze pismo w sprawie modernizacji pętli tramwajowej i remont mostów Średzkich. Przebudowa pętli zostanie rozpoczęta na przełomie III i IV kwartału 2017 roku. Remont mostów zaplanowano po oddaniu do użytku obwodnicy Leśnicy.  Konstrukcja mostów uzyska nośność 40 ton. W miarę możliwości, most zostanie odtworzony zgodnie z dokumentacją historyczną.
Straż Miejska przekazała informację w sprawie sklepu monopolowego przy  Kosmonautów 295.  Mieszkańcy zgłaszali zakłócenia ciszy nocnej, zanieczyszczanie terenu wokół sklepu, nieprawidłowe parkowanie i blokowanie wjazdów na sąsiednie posesje, jednak po przybyciu na miejsce, patrole SM nie stwierdziły wykroczeń.
Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w III edycji Wielkiej Zbiórki Książek 2017. Książki będą zbierane dla małych i dużych pacjentów.
Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 12 odbędzie się na Stawach Leśnickich, 13 maja w godz. 8.00 – 13.00.
Skarbnik poinformował,że na bieżąco opłacane są media. Na organizację festiwalu Anielska Muzyka i przeglądu teatralnego Złota Róża zakupiono kolumnę aktywną -  500 zł. Nagrody w konkursach Geogramat, Zapomniana Sztuka Kaligrafii, nagrody na zawody wędkarskie o Pucharu Dyrektora Gimnazjum oraz nagrody za najlepszy wynik w Gimnazjum - łącznie 1194,88 zł.  Nagrody na zawody wędkarskie koła Astra - 300 zł;  kredki i farby dla dzieci na otwarcie przedszkola przy ulicy Piotrkowskiej - 187 zł, tusze do drukarki - 174 zł. Wykonanie budżetu wyniosło 17,5%.
Uchwały:
W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie Żabka przy ulicy Olbrachtowskiej. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 16 osób, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, 1 wstrzymała się od głosu.
W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w restauracji Fabryka przy ulicy Wełnianej. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 16 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Roman Tarnowiecki, autor projektów Festynu Osiedlowego i Turniejów Międzyszkolnych, przypomniał, że zgodnie z decyzją radnych, Festyn Osiedlowy zostanie zorganizowany 10 czerwca na terenie jednostki wojskowej w godz. 10.00 -15.00. W organizację festynu i przygotowanie występów, pokazów, konkursów, włączyły się wszystkie organizacje i instytucje zrzeszone w Partnerstwie dla Leśnicy i Okolic tj. szkoły, przedszkola, świetlica Źródełko, Karan, CK Zamek.
Organizacja  Turnieju Międzyszkolnego, na stadionie Leśnica 13 maja, nie jest możliwa. Nie udało się to ze względu na inne zajęcia nauczycieli wychowania fizycznego, którzy mieli przygotować i poprowadzić zawody i konkursy. Roman Tarnowiecki zaproponował, aby zrealizować turniej w dzień powszedni, po uzgodnieniu z dyrektorami wszystkich placówek. Teresa Molęda poparła ten pomysł – uważa, że najlepszy moment na organizację turnieju będzie w czerwcu, po wystawieniu ocen.
Wolne wnioski:
Przewodniczący Zarządu Jan A. Kułacz podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę i wyraził nadzieję, że radni, którzy kończą działalność w Radzie Osiedla Leśnica będą nadal podtrzymywali powstałą więź i współdziałali z Radą dla dobra mieszkańców.
Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski podziękował wszystkim radnym za uczestniczenie w sesjach plenarnych Rady, za udział w dyskusjach, za wszystkie pomysły, głosy i opinie. Przewodniczącemu Zarządu, Skarbnikowi i Sekretarzowi, w imieniu swoim i radnych, podziękował za zaangażowanie i dobrą pracę dla Osiedla, i zakończył obrady.