Odnośniki podstawowe

Ratyń I - niebawem odbiory

 W ulicach objętych projektem budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ratyń I, trwają prace uzupełnieniowo-porządkowe. W najbliższych dniach inwestor MPWiK oraz przedstawiciele ZDIUM planują odbiór wykonania tego zadania. RO zgłosiła potrzebę udziału w tym przedsięwzięciu, czekamy na oficjalny termin odbioru. Kolejny raz apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie do wykonawcy, firmy AG System swoich uwag i zastrzeżeń.