Odnośniki podstawowe

Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw

Macie ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę i szukacie na nią funduszy?
Fundacja Umbrella  prowadzi pilotażowy fundusz dotacyjny finansowany ze środków Gminy Wrocław, który ma na celu finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań realizowanych samodzielnie przez mieszkańców Wrocławia. Pierwszy nabór już na przełomie czerwca i lipca 2017. Najważniejsze informacje na stronie www.wfmi.pl
20 czerwca 2017r., godz.13.30-16.45, w sali komputerowej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 ul. Legnicka 65A, odbędzie się warsztat „Zarządzanie projektem w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim Wrocławia 2017”.
Chętnych prosimy o zgłoszenie udziału do 16 czerwca na mail: mlodziezowybudzet@sektor3.wroclaw.pl

Nabór wniosków do 10 lipca.