Odnośniki podstawowe

VII sesja Rady Osiedla Leśnica - 27 października 2017 r.

> Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał radnych i poprosił o zatwierdzenie porządku sesji nadzwyczajnej.
> Przewodniczący Zarządu Jan. A. Kułacz omówił sprawozdanie z realizacji zadania społecznego – Turnieje Międzyszkolne. Przedstawił opis merytoryczny oraz rozliczenie finansowe turnieju. Marian Cieślik poprosił o przyjęcie sprawozdania - w głosowaniu wzięło udział 11 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Wolne wnioski:
- Elżbieta Krzak złożyła wniosek o zorganizowanie w RO Leśnica cyklu spotkań z kandydatami na Prezydenta Wrocławia. W kilku radach takie spotkania już się odbyły. Radna proponuje, aby były to indywidualne wizyty kandydatów, a potem, dodatkowo można zorganizować debatę ze wszystkimi kandydatami np. w CK Zamek. Przewodniczący Zarządu i RO zaproponowali, żeby najpierw upewnić się czy WCRS nie widzi przeszkód w zorganizowaniu takich spotkań w siedzibie RO, ponieważ przed poprzednimi wyborami byliśmy proszeni o nieangażowanie Rady w kampanię polityczną. 
- Jan A. Kułacz poinformował, że 16 listopada zostanie podpisany list intencyjny w sprawie porozumienia Wrocław - Zachód.  Sygnatariusze chcieliby podpisać list w CK Zamek. Jeżeli dyrektor Centrum wyrazi zgodę, Jan A. Kułacz poinformuje o tym radnych, a już dzisiaj zaprasza do udziału w tej uroczystości.
> Marian Cieślik podziękował za przybycie na sesję i zamknął obrady.