Odnośniki podstawowe

Otwarcie OL po przebudowie skrzyżowania Jerzmanowskiej z Rdestową

Wydział Inżynierii Miejskiej, w odpowiedzi na wniosek RO Leśnica dotyczący jak najszybszego uruchomienia gotowego odcinka obwodnicy Leśnicy informuje, że uzależnione jest to od dostosowania do zwiększonego ruchu parametrów technicznych ulicy Jerzmanowskiej i Rdestowej, na odcinkach którymi będzie prowadzić czasowy tranzyt między al. Kaczorowskiego i ul. Graniczną. W zakresie tego zadania znajduje się budowa brakującego chodnika oraz przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Jerzmanowskiej i Rdestowej, wraz z poprawą odwodnienia i budową progów na zabudowanym odcinku ulicy Rdestowej (od Jerzmanowskiej do Gałowskiej). Stosowny projekt został sporządzony jeszcze w zeszłym roku. Na początku grudnia wykonawca rozpoczął procedurę uzyskania zezwolenia na jego realizację, a w tym roku rozpoczął roboty budowlane, które zakończą się w najbliższych tygodniach. Względy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu przesądzają o tym, że nie mogą zostać zastosowane rozwiązania tymczasowe.