Odnośniki podstawowe

Kolejny odbiór kanalizacji sanitarnej Ratyń IIa

16 kwietnia br., z udziałem przedstawicieli MPWIK, ZDIUM, Zieleni Miejskiej, wykonawcy (firma Skanska) oraz Zarządu Osiedla Leśnica odbył się drugi odbiór inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej Ratyń IIa (Trzmielowicka, Jajczarska, Gielniaka). Niestety wykonawca nie wywiązał się z usunięcia wszystkich niedociągnięć, wykazanych podczas pierwszego odbioru w grudniu 2017r., w tym: nie w pełni uzupełniono opaski z kruszywa o szerokości jak w projekcie, z wyraźną granicą z terenem zielonym (trawniki); drzewa w ul. Jajczarskiej pozostawiono z odsłoniętym systemem korzeniowym; nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Trzmielowickiej nie poprawiono w miejscu braku zachowania spoin normowych oraz nie ułożono kostki zgodnie ze sztuką; nie poprawiono również poboczy z kruszywa w ul. Trzmielowickiej i ul. Jajczarskiej. Mamy nadzieję, że firma Skanska upora się z ww. niedociągnięciami do czasu następnego odbioru.