Odnośniki podstawowe

16.02 - powstał Klub Seniora przy Radzie Osiedla Leśnica

Informujemy, że zgodnie z wnioskami mieszkańców, z inicjatywy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Jacka Sutryka, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Doroty Feliks oraz Rady Osiedla Leśnica, w naszym Osiedlu powstał Klub Seniora. Zgodnie z uchwałą Rady, na zebraniu założycielskim w dniu 16.02.2018r.,  w obecności Przewodniczącego RO Mariana Cieślika, Przewodniczącego Zarządu Jana Kułacza oraz Przewodniczącej Komisji Statutowej RO i jednocześnie opiekunki klubu Anny Pietrońskiej, w głosowaniu tajnym, powołany został Zarząd Klubu w składzie: Przewodniczący - Adam Zienkiewicz, Zastępca Przewodniczącego - Zbigniew Rorbach, Skarbnik - Wanda Rorbach, Sekretarz - Aniela Pacholska, członek - Krystyna Zienkiewicz. Bardzo serdecznie dziękujemy Proboszczowi parafii pw. św. Jadwigi Śl. w Leśnicy, ks. Piotrowi Wawrzynkowi, za udostępnienie sali w siedzibie wikariatu dla zorganizowania zebrania założycielskiego.