Odnośniki podstawowe

Mikrogranty młodzieżowe

Do 15 września można składać wnioski projektów w ramach kolejnego naboru Mikrograntów młodzieżowych. Można otrzymać 1000 zł na projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, ekologiczne itd. Projekty złożone we wrześniu będą realizowane od 10 grudnia br. Wnioskodawcami mogą być młodzieżowe grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób w wieku 13-21 lat, mieszkających i/lub uczących się we Wrocławiu (w tym jeden lider, osoba pełnoletnia).

Wszystkie informacje dostępne na: www.sektor3.wroclaw.pl