Odnośniki podstawowe

Dlaczego Hala Leśnicka stoi pusta?

W związku z zapytaniami mieszkańców wyjaśniamy, że właścicielem Hali Leśnickiej znajdującej się przy ul. Średzkiej, będącej jeszcze kilka lat temu miejscem działalności gospodarczej lokalnych kupców, jest obecnie spółka z Poznania. Rada Osiedla nie ma wpływu na obecny sposób użytkowania hali. Ubolewamy, że obiekt ten, wraz otaczającym terenem, ulega degradacji i nie służy mieszkańcom osiedla, a handlowcy muszą prowadzić działalność na starym targowisku. W tej sprawie zwróciliśmy się UMW i oczekujemy wyjaśnienia.