Odnośniki podstawowe

Przebudowa parkingu p&r przy pętli

W poniedziałek 24 września rozpoczną się  roboty budowlane na parkingu p&r w ramach zadania: Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu. Przewidywany termin zakończenia prac - 31.10.2018 r. Zgodnie z zatwierdzonym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie zabezpieczające wykonanie poszerzenia wjazdu na teren parkingu, budowy wyspy rozdzielającej wjazd (wyjazd), kanalizacji kablowej oraz systemu monitoringu parkingu.Etapy od 1 do 14 obejmą: realizację prac związanych z wykonaniem kanalizacji kablowej i studni oraz niezbędnych przecisków pod miejscami postojowymi i jezdniami manewrowymi parkingu (w celu umożliwienia zasilania i podłączenia wszystkich urządzeń, które zostaną zainstalowane na parkingu oraz w jego bliskim sąsiedztwie - szlaban, biletomat, tablica DIP, kamery monitoringu itd.), wykonanie prac drogowych zgodnie z opracowanym projektem związanym z poszerzeniem wjazdu na parking, budowę wyspy rozdzielającej wjazd, wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie miejsca postoju podnośnika koszowego dla potrzeb montażu kamer monitoringu parkingu oraz budowę chodnika po stronie wyjazdu z parkingu.