Odnośniki podstawowe

Zapadły decyzje dotyczące dalszych losów osiedlowego targowiska

17. września w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13, odbyło się otwarte spotkanie dotyczące najbliższej przyszłości targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa i Płońskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Wrocławia, Prezes Zrzeszenia Handlu i Usług oraz przedstawiciele handlowców i radni osiedla. Pomimo że spotkanie było otwarte, nie uczestniczył w nim żaden mieszkaniec, natomiast kupcy wręczyli nam listę podpisaną przez ponad 200 osób zadowolonych ze stanu technicznego i obecnego funkcjonowania targowiska. W efekcie przyjętych na spotkaniu ustaleń oraz po naradzie w BRW, została podjęta kompromisowa decyzja, pozwalająca przez najbliższe 3 lata kontynuować handlowcom działalność gospodarczą. Niestety, podobnie jak trzy lata temu i tym razem, Wrocławskie Zrzeszenie Handlu i Usług opiekujące się targowiskiem nie przeprowadzi jego modernizacji, z uwagi na zbyt duże koszty w przeliczeniu na poszczególnych handlowców. Natomiast handlowcy zobowiązali się do renowacji otoczenia targowiska, kiosków handlowych oraz sanitariatów. Zostały też skorygowane opłaty za wynajem oraz zaplanowano utworzenie funduszu remontowego. Przedstawiciele Urzędu Miasta obiecali również pomoc w utworzeniu miejsc do parkowania dla kupców i klientów. Zarząd Osiedla zachęca potencjalnych nowych handlowców do otwierania działalności gospodarczej na tym terenie (są jeszcze wolne miejsca) oraz w imieniu kupców serdecznie zaprasza do robienia zakupów na targowisku. Sugerujemy również kupcom rozważenie możliwości korekty godzin otwarcia kiosków oraz zwiększenie bieżącej reklamy swojej działalności gospodarczej np. poprzez Gazetę Leśnicka, stronę internetową i okresowe promocje sprzedawanych produktów.