Odnośniki podstawowe

Stacja bazowa Orange przy Dolnobrzeskiej

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że została wydana decyzja w całości umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy Orange Polska S.A., zlokalizowanej na działkach nr 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a we Wrocławiu. Niniejsza decyzja i dokumentacja sprawy są dostępne w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 133 od 8.00 do 15.00. Wszystkie strony postępowania mają uprawnienia do czynnego udziału w postępowania w każdym jego stadium. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.