Odnośniki podstawowe

Stacja bazowa Orange przy Lutyńskiej 2

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8, AM-3, obręb Żar, przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do 15.00. Wypowiedzieć się co do zebranych dowodów można w terminie 7 dni od doręczenia, które uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia w BIP, co nastąpiło 2.11.2018 r.