Odnośniki podstawowe

Analiza elektromobilności - wnioski do 28.11.2018

Trwają konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji, zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych”. Założenia opracowania znajdują się na stronie bip.um.wroc.pl. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod adresem: ul. Braci Gierymskich 164, Budynek P-14, pok. 18, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska. Osobą upoważnioną do kontaktu jest dr inż. Maria Skrętowicz, pracownik Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Osoby zainteresowane treścią dokumenty proszone są o zgłoszenie drogą mailową: maria.skretowicz@pwr.edu.pl lub telefoniczną +48 603 427 676 propozycji terminu zapoznania się z dokumentacją do dnia 28 listopada 2018 r. Uwagi i wnioski do projektu można składać: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: maria.skretowicz@pwr.edu.pl - wpisując w tytule wiadomości "Udział społeczeństwa AKK", drogą korespondencyjną na adres: Katedra Inżynierii Pojazdów, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, ul. Braci Gierymskich 164, 51-640 Wrocław lub bezpośrednio do protokołu pod adresem: ul. Braci Gierymskich 164, Budynek P-14, pok. 18, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska. Termin złożenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 28 listopada 2018 r. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostanie ujęte w ostatecznej wersji dokumentu.