Odnośniki podstawowe

Zakład napraw pojazdów, ul. Szczecińska - decyzja środowiskowa

Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia 7.12.2018 r., znak: WSR-OS.6220.91.2018.AP, zmieniającą decyzję z dnia 11.01.2018 r., znak WSR-OS.6220.142.201.EP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład napraw blacharsko-lakierniczych dla pojazdów osobowych i dostawczych”, lokalizowanego przy ul. Szczecińskiej na działkach nr 10/50, 10/52,10/54 AM-6, obręb Żerniki. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 133, w godzinach urzędowania.