Odnośniki podstawowe

Spotkanie członków porozumienia Wrocław Zachód

17 stycznia w siedzibie RO Leśnica odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków porozumienia Wrocław Zachód. Na tym spotkaniu zostały omówione dotychczasowe wspólne działania oraz zaplanowano działania w 2019 roku. Pragniemy między innymi: kontynuować przedsięwzięcia zmierzające do poprawy komunikacji zbiorowej na naszych osiedlach; działania zmierzające do rozpoczęcia budowy drugiej części budowy obwodnicy Leśnicy (Aleja Stabłowicka); wznowienia średniego szkolnictwa zawodowego; kontynuowania prac dotyczących inwestycji kanalizowania osiedli oraz integracji środowiskowej w tej części miasta. Przypominamy, że w listopadzie 2017 roku w CK Zamek przedstawiciele sześciu Rad Osiedli (Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Leśnica, Maślice, Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Pracze Odrzańskie i Żerniki) podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań. Rady, które podpisały ten list cyklicznie spotykają się, wymieniają się doświadczeniami, pomagają sobie w sprawach transgranicznych, ponadosiedlowych.