Odnośniki podstawowe

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Leśnicy

W poniedziałek 21. stycznia o godzinie 18.00 w siedzibie RO Leśnica odbyło się spotkanie przedstawicieli MPWiK i projektanta z mieszkańcami ulic: Skoczylasa, Promenada, Kącka i Stroma. Goście przedstawili zakres planowanej inwestycji oraz wstępny harmonogram działań związanych z projektowaniem, a następnie praktyczną jej realizacją. W dalszej kolejności mieszkańcy zadawali wiele pytań, w tym dotyczących kosztów tego przedsięwzięcia, zasad dofinansowania przez gminę Wrocław (wykonanie sięgaczy). Apelujemy do mieszkańców ww. ulic o uzgodnienie z głównym projektantem miejsca usytuowania sięgacza do budynku. W tym celu jesienią ubiegłego roku zostały przesłane do mieszkańców pisemne zawiadomienia. Jest to ważne, gdyż projektant musi dokonać stosownych uzgodnień i złożyć gotowy projekt do MPWiK. Przypominamy, że spółka finansuje budowę głównych rurociągów w ulicy oraz sięgaczy do granic posesji, natomiast mieszkańcy (wspólnoty) ponoszą koszty zaprojektowania i wykonania przyłączy do budynków na swoich działkach (od granicy). Zwracamy uwagę, że zarówno wybór projektanta jak i wykonawcy przyłącza jest w gestii indywidualnej mieszkańców (wspólnot) i dlatego warto poszukać i wybrać na rynku ofert optymalną cenowo usługę. Wszelkie pytania należy również kierować do Centrum Obsługi Klienta MPWiK, ul. Na Grobli 19; godziny pracy: poniedziałek-piątek: 08:00-15:00; środa: 8:00-17:00; tel. 71 34 09 655; e-mail: bok@mpwik.wroc.pl.