Odnośniki podstawowe

XIX sesja RO Leśnica - 29 października 2018 r.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik. Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w związku z przygotowaniem dwóch kolejnych projektów zadań społecznych na rok 2019. Przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, program przyjęto jednogłośnie.
Uchwały:
- Radna Elżbieta Krzak, liderka tegorocznego projektu, przygotowała projekt organizacji na terenie Osiedla w 2019 r. projektu pn. II Stabłowicki Bieg Po Zdrowie. Przewodniczący RO poprosił zebranych o podjęcie uchwały w tej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Zarząd i pomysłodawcy projektu pn. Kino Plenerowe w Złotnikach dokonali poprawek we wniosku. Przewidziano dwa spotkania z mieszkańcami, które zostaną zrealizowane w czasie wakacji. W związku z tym Marian Cieślik poprosił zebranych o podjęcie uchwały w tej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Wolne wnioski.
Wanda Dąbrowska zaproponowała, aby w podobnych przypadkach przyjmować uchwały z wyprzedzeniem, a w przypadku odstąpienia od realizacji nie wysyłać ich do WCRS.
Przewodniczący Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.