Odnośniki podstawowe

Projekt Planu Zarządzania Środowiskiem – konsultacje

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1.B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.7 - WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).
Z projektem Planu zapoznać się można do 19 lutego 2019 r. w siedzibie PGW WP RZGW we Wrocławiu, al. Kochanowskiego 91B od 8.30 do 14.30. Uwagi i wnioski można składać do protokołu lub na adres e-mail:jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl. Szczegóły na stronie: www.odra-wroclaw.pl/aktualnosci