Odnośniki podstawowe

Tabliczki z nazwami ulic osiedlowych

Zarząd Osiedla, zwraca się do mieszkańców z apelem o zgłaszanie osobiście, telefonicznie lub mailowo, danych o braku tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na naszym Osiedlu. Prosimy też o przekazywanie nam informacji, gdzie Państwa zdaniem powinny być zamontowane kosze na śmieci.